1860-1869


Missionærernes afrejse fra Nain efter den almindelige konference 1865 forrest brødrene Schneider og Peder Mortensen

Dorthe Snedker


Dorthe Kirstine Pedersen Snedker (1844-1917). Formentlig bryllupsbillide fra 1868.

Poul Helbo


Poul Pedersen Helbo (1840-1920). Formentlig et bryllupsbillede fra 1868.

Hans Rasmussen Skafte


Hans Rasmussen Skafte (1800-1867), min tip-tip-oldefar.

Jonstrup 1868


Fra Jonstrup seminarium med den klasse, der startede i 1868. Nederst til højre Hans Rasmussen (1851-1939)

Mette Kirstine Pedersen


Mette Kirstine Pedersen (1849-1867) var søster til Poul Pedersen Helbo.

Anders Pedersen


Anders Pedersen, f. 13. juni 1838 i Hjortshøj, død 2. november 1865 i Hjortshøj.

Peder Mortensen og Caroline Emilie Hensel


Peder Mortensen (1822-1867) var bror til Karen Marie Mortensdatter. Han tilhørte brødremenigheden i Christiansfeld, blev efter lodtrækning gift med Caroline Hensel, der stammede fra Pommern. Sammen rejste de til Canada som missionærer.


Gaardmand i Faxinge ved Præstø Peder Bendtsen og hustru Karen 1868.
Rasmus Hansen og Bodil Bendtsdatter tjente hos dem i mange år.