1920-1929


Hans Rasmussen og Malvine Funck-Pedersen omgivet af deres gæster.

Hans RasmussenJørgen Marius Helbo
Til venstre Jens Helbo sammen ægteparret Rocatis

Jens Helbo
Niels Jensen Pedersen


Peder Solberg Andreasen


Peder Solberg Andreasen med Dagny og Asger


Forrest f.v. Asger, Esther, Dagny, Vagner, Else Bagest f.v. Lise, Herløv


Fra v.: Bodil, Marie, Asger, Dagny