1920-1929


På Thyras høj i Jellinb 26-9-1929. Jørgen Helbo og Ida Funck Rasmussen med deres 4 yngste børn.

Hans RasmussenJørgen Marius Helbo
Til venstre Jens Helbo sammen ægteparret Rocatis

Jens Helbo
Niels Jensen Pedersen


Peder Solberg Andreasen


Peder Solberg Andreasen med Dagny og Asger


Forrest f.v. Asger, Esther, Dagny, Vagner, Else Bagest f.v. Lise, Herløv


Fra v.: Bodil, Marie, Asger, Dagny