1953-08-09 til 16 Dagny ved Rhinen

Fra den 9.8. til den 16.8. 1953 var Dagny Solberg Andreasen på en busrejse til Rhinen. Hun rejste sammen med Karen Thorsen. Pådette tidspunkt var Dagny ansat som ekspeditrice hos Anders Jensen, Torvegade i Randers og Karen Thorsen var kassererske samme sted.
Alsterpavillon, Hamburg


Sejltur på Elben
Kurhotellet Wiesbaden


Werre dalen


Karen Thorsen å en bro over motorvejen Hannover-Frankfurt


Dagny Solberg Andreasen
Rüdesheim
Bingen - Mäuseturm
Nederst til højre Christiansen - rejseleder.


Lorelei - Jørgen Kristiansen


Udsigt fra Lorelei (op ad floden)


Udsigt fra Lorelei (ned ad floden)


Niederwald-Seilbahm


Afgang fra Rüdesheim
Koblenz
Karen Thorsen


Karen Thorsen