1954-12-24 Jul

Jul i Farre


Fra venstre: Vagn Nielsen, Dagny Solberg Andreasen, Lars Helbo, Peder Solberg Andreasen, Vita Solberg Andreasen. Nederst Lene Solberg Andreasen.

Jul i Farre


Fra venstre: Lars Helbo, Peder Solberg Andreasen.

Jul i Farre


Vita Solberg Andreasen.

Jul i Farre


Fra venstre: Peder Solberg Andreasen, Dagny Solberg Andreasen, Frederikke Kristiansen og Vita Solberg.

Jul i Farre


Fra venstre: Aage Helbo, Lars Helbo, Vita Solberg Andreasen, Peder Solberg Andreasen, Frederikke Kristiansen, Vagn Nielsen.