1955-07-01 Lizet, Dagnys forretning i Tordenskjoldsgade
Forretningen Lizet, Tordenskjoldsgade 67. Lærling Tove Jensen


Forretningen Lizet, Tordenskjoldsgade 67


Dagny Solberg Andreasen, butikken åbnet 1.7.1956


Dagny Solberg Andreasen i butikken Lizet, Tordenskjoldsgade 67, Århus - på åbningsdagen den 1. juli 1956