1962-04 Konfirmation Jørn Gam

8


Mette Marie Dein (mor til købmand Sørensen), Gudrun Fischer Pedersen (g.m. Poul Gam Sørensen), Jørn Gam Sørensen, Poul Gam Sørensen, kvinde?, Arnt Thomsen (bror til Thomas i Røddikgården)

9


Kvinde?, Mette Marie Dein (mor til købmand Sørensen), Gudrun Fischer Pedersen (g.m. Poul Gam Sørensen), Jørn Gam Sørensen, Poul Gam Sørensen, kvinde?, Arnt Thomsen (bror til Thomas i Røddikgården)

17


Kvinde?, Mette Marie Dein (mor til købmand Sørensen), Sonja (butiksassistent hos købmanden), Jørn Gam Sørensen, Poul Gam Sørensen, Gudrun Fischer Pedersen (g.m. Poul Gam Sørensen), kvinde?, Arnt Thomsen (bror til Thomas i Røddikgården)

7


Købmand Poul Gam Sørensen, kvinde?, Arnt Thomsen (bror til Thomas i Røddikgården), kvinde

6


Arnt Thomsen (bror til Thomas Thomsen), kvinde?, Thomas Thomsen i Røddikgården, Hanne Johansen (g.m. dyrlæge Johansen)

5


Hanne Johansen (g.m. dyrlæge Johansen), Viggo Ravn, Marie Jensen

1


Fra venstre: Viggo Ravn, Marie Jensen, Bjarne Fischer Pedersen (bror til Gudrun)?, Vita Helbo

2


Bjarne Fischer Pedersen (bror til Gudrun), Vita Helbo, tømrer Villy Jensen, Ruth Thomsen (Røddikgården), mand?

3


Tømrer Villy Jensen, Ruth Thomsen (Røddikgården), mand?, Gerda (Røddikgården), dyrlæge Johansen

4


Dyrlæge Johansen, kvinde?, sognerådsformand Chresten Chrestensen, Gudrun (gm. Chresten Gammelgaard), gårdejer Marius Christensen

15


Gudrun (gm. Chresten Gammelgaard), gårdejer Marius Christensen, Elin (gm. tømrer Villy Jensen)

24


Gårdejer Marius Christensen, Elin gm. tømrer Villy Jensen, Aage Helbo, Ragnhild Christensen, Chresten Gammelgaard

16


Ragnhild Christensen, Chresten Gammelgaard, kvinde, Peter Jensen (Farre Møbelfabrik)

19


Chresten Gammelgaard, kvinde?, Peter Jensen, kvinde?

18


Peter Jensen (Farre Møbelfabrik), kvinde?, mand?, kvinde?

11


Dyrlæge Johansen, Vita Helbo, Viggo Ravn

12


Hanne Johansen (g.m. dyrlæge Johansen), Peter Jensen (Farre Møbelfabrik), kvinde?

13


Gerda (Røddikgården, kvinde?, Aage Helbo, kvinde, Hanne Johansen

14


kvinde?, Hanne Johansen (g.m. dyrlæge Johansen), Peter Jensen (Farre Møbelfabrik), kvinde?36


Bjarne Fischer Pedersen? (bror til Gudrun)

10


Thomas Thomsen (Røddikgården), mand?, Gudrun Fischer Pedersen (g.m. købmand Sørensen)

23


Kvinde?, Jørn Gam Sørensen, Mette Marie Dein, Gudrun Fischer Pedersen

30


Jørn Gam Sørensen, Gudrun Fischer Pedersen, Arnt Thomsen21


Sonja (butiksassistent hos købmanden), K?, K?, Asta Jensen (Farre Forsamlingshus), Gudrun Fischer Pedersen, Leif Jensen (søn af tømrer Villy Jensen, Christa Rasmussen, (gm.Søren Peter Rasmussen, som var far til Bill Møller Rasmussen), Enevoldsen (kommis)

22


Sonja (butiksassistent hos købmanden), K?, K?, Leif Jensen (søn af tømrer Villy Jensen, Christa Rasmussen, (gm.Søren Peter Rasmussen, som var far til Bill Møller Rasmussen), Enevoldsen (kommis)


Sonja (butiksassistent hos købmanden), K?, K?, Asta Jensen (Farre Forsamlingshus), Leif Jensen (søn af tømrer Villy Jensen, Christa Rasmussen, (gm.Søren Peter Rasmussen, som var far til Bill Møller Rasmussen), Enevoldsen (kommis)


Sonja (butiksassistent hos købmanden), Ruth Thomsen (Røddikgården)

31


Gudrun Fischer Pedersen, Peter Jensen

34


Gudrun Fischer Pedersen, Peter Jensen26


Thomas Thomsen (Røddikgården), Arnt Thomsen (bror til Thomas), købmand Poul Gam Sørensen

32


Hanne Johansen, Aage Helbo, Marie Jensen, Poul Gam Sørensen