2020-2029


Fra venstre: Ida Funck Rasmussen, Ejner Helbo Jensen, Aage Helbo og Gudrun Helbo, den 3. august 1933.