11. Batallion i Krigsaarene 1848-49-50 og 1864 - side:
af 77 sider.