Danmarks Hær

Bind 1

Bind 2

 • Ingeniørregimentet
 • Pionerbataillonerne
 • Telegrafbataillonen og den militære Meddelelsestjeneste
 • Hærens Flyvertropper
 • Ballonparken
 • Bornholms Værn
 • Trainafdelingen
 • Københavns Kommandantskab, dets Virksomhed og Stab
 • Hærens tekniske Korps
 • Forplejningskorpset
 • Lægekorpset
 • Københavns Militærhospital og Garnisonssygehusene
 • Dyrlægekorpset
 • Auditørkorpset og Retsplejen i Hæren
 • Fodfolkets Kornet- og Løjtnantsskole
 • Fodfolkets Sergent- og Oversergentskole
 • Rideskolen og Rytteriets Befalingsmandsskoler
 • Artilleriets Befalingsmandsskoler
 • Hærens Officersskole
 • Skydeskolen for Haandvaaben
 • Gymnastikskolen og dens Virksomhed
 • Artilleriskydeskolen
 • Pioner- og Telegrafskolen samt Ingeniørtroppernes Befalingsmandsskoler
 • Flyveskolen samt Hærens Flyvertroppers Befalingsmandsskoler og Reservehaandværkerskole
 • Materielintendanturen
 • Remontekommissionen
 • Hærens Musiktilsyn
 • Geodætisk Institut og dets Betydning for Hæren
 • Hærens Bygningstjeneste og dens Virksomhedsomraader
 • Militære Arkitekter i Danmark
 • Hærens Krudtværk
 • Den militære Klædefabrik
 • Tøjhusmuseet
 • Frivillige Korps
 • Citadellet Frederikshavn
 • Foreninger
 • Det kongelige Garnisonsbibliotek
 • De militære Kirker
 • Soldaterforeningerne
 • HÆRENS PERSONEL:
 • Tilføjelser og Rettelser
 • Navneregister
 • ">