Den Dansk Tydske Krig 1864 - I del - side:
af 241 sider.