Den Dansk Tydske Krig 1864 - II del - side:
af 317 sider.