Den Dansk Tydske Krig 1864 - III del - side:
af 279 sider.