Den danske landmilitæretat 1801-1894 -1 - side:
af 235 sider.