En Menigmands Erindinger fra Krigsaarene 1848-50 - side:
af 52 sider.