Episoden paa Dybbel den 18de April 1864 - side:
af 8 sider.