Et Land-Apothek til danske Landmænds Nytte - side:
af 185 sider.