Forfattere og Oversættere af Salmer i Roskilde Konvents Salmebog - side:
af 49 sider.