Fra Krigen 1864 - Oplevelser og Iagttagelser - side:
af 99 sider.