Haandbog i Fædrelandets Historie - side:
af 424 sider.