Livs- og Krigserindringer fra 1850-1864 - side:
af 168 sider.