Nyt Bibliothek for Physik, Medicin og Oeconomie - side:
af 94 sider.