Samling af historiske efterretninger om danske søofficerer - side:
af 125 sider.