Hans Rasmussen (1851-1939)

25-aars-jubilæum.pdf

70-aar.pdf

Den toaarige Aage


Sang skrevet til Aage Helbo i 1927

Afsked.pdf

Det dobbelte Firkløver 1905.pdf

Edith Cowells død


Fest 28.12.1921.pdf

Hans Rasmussen bisættelse.pdfJerusalems Skomager.pdf

Lille Hans der blev til store Hans.pdf

Litteraturfortegnelse


I HTML-format

Litteraturfortegnelse


I PDF-format

Lærernes Afskedsmaaltid.pdf

Marchalstaven i Tornysteret


Et manuskript om de franske soldater, der endte som marchal.

12. Grev Reventlow og Bondens Frigjørelse


En biografi om Grev Reventlow, udgivet i anledning af 100-året for stavnsbåndets ophævelse.

Skolemøde-Lemvig-1878.pdf

Smaa vers 1


Smaa vers 2


Sølvbryllup.pdf

Visitkort-Hans-Rasmussen.pdf

afregningsbog.pdf

forlagsaftale.pdf

Små Minder


Hans Rasmussens erindringer, Små Minder fra et langt liv, som han skrev i 1930'erne.


241